ForumaGel.Com - Güncel, Teknoloji, Sosyal Medya, Bilgi, Eğitim ve Nostalji Forum Siteniz

Geri git   ForumaGel.Com - Güncel, Teknoloji, Sosyal Medya, Bilgi, Eğitim ve Nostalji Forum Siteniz > Yaşam ve Eğlence > Şehir ve İlçelerimiz

Şehir ve İlçelerimiz Şehir ve İlçelerimizin resimleri ve haberlerini burada paylaşabilirsiniz

Kütahya Tarihi, Geçmişten Günümüze Kütahya

Yaşam ve Eğlence Kategorisinde ve Şehir ve İlçelerimiz Forumunda Bulunan Kütahya Tarihi, Geçmişten Günümüze Kütahya Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> ...


Konuya Etiketlenen Üyeler

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 01 Ocak 2019, 01:33   #1
Durumu
Çevrimdışı
 
MaKaY adlı kullanıcının avatarı
İsim: MUHAMMED AKAY
Yeni Kütahya Tarihi, Geçmişten Günümüze Kütahya


1. GİRİŞ:

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alan Kütahya bilinen tarihi içinde Hitit Frig Roma Bizans Selçuklu Germiyanoğulları ve Osmanlı Dönemi uygarlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne ulaşmıştır. Kütahya ili sınırları içinde kalan topraklarda yerleşen ve adı bilinen en eski halk Hitit’lerdir. Buna rağmen çevredeki Arkeolojik buluntular ilin yerleşim tarihini çok daha eskilere ilk çağlara değin götürmektedir. Kütahya için kesin bir kuruluş tarihi verilememekle birlikte; Hitit metinlerinde geçen Assuva tarihiyle ilgili IV. Tuthaliya (M.Ö. 1256–1220) yıllıklarına dayanarak M.Ö. II. binin ortalarında kurulduğu söylenebilir. Kütahya bugün de işletilen zengin maden yatakları dolayısıyla tarihin her devresinde ilgi görmüş bu sayede geniş ticaret yollarına sahip olmuş hızla gelişmiştir. Malazgirt Zaferi’nin ardından XI. yüzyılın sonunda Türk uygarlıklarıyla tanışan Kütahya Germiyanoğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış olup Osmanlı Devleti bu topraklar üzerinde kurulmuştur. Ayrıca Kütahya “Türk ve dünya askerlik tarihi” nin en büyük zaferinin kazanıldığı yer olarak zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

2. ŞEHRE VERİLEN ADLAR :

Eski kaynaklara sikke ve yazıtlara göre Kütahya’nın antik dönemdeki adı “Kotiaeion”dur. Ünlü Antik Çağ Coğrafyacısı Strabon bu adın “Kotys’in Kenti” anlamına geldiğini belirtmektedir. Kotys Trakya’da yaşayan Odrisler’den olup Romalılar’ın M.S. 38’de Anadolu’ya gönderdiği bir komutanın adıdır. Kütahya Müzesi’nde bulunan bir sikkede bu ad “Koti” olarak geçmektedir. Kütahya adı eskisine benzetilerek Türkler tarafından verilmiştir.

3. KÜTAHYA’NIN İLK KURULUŞ YERİ:

İlimizin ilk yerleşim yeri Kütahya kalesi ve çevresidir. Germiyanoğulları döneminde de kullanılan şehir merkezinde yapılan kazılarda Roma dönemi nekropol (mezarlık) alanları bulunmuştur. Ancak şehir merkezinde Frigler dönemine ait önemli bir buluntuya rastlanmamıştır. Kütahya’nın antik dönemdeki yerleşim alanı henüz kesin olarak belirlenememiştir. Ne zaman kurulduğu nerede kurulduğu ne zaman ve kim tarafından fethedildiği kesin olarak ifade edilemeyen Kütahya bir sırlar kentidir.

Yapılan Arkeolojik Kazılar ve Eski Yerleşim Merkezleri :

Bugüne kadar Kütahya ve çevresinde yapılan sistematik kazı ve araştırma sayısı çok değildir. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına Clive Foss - Kütahya Kalesi’ni Epigraf Tomas Drew Bear - Yazıtları David French - Roma Yolları ve Mil Taşlarını İstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Turan Efe Antik Yerleşimlerden Höyük ve Tümülüsleri araştırmıştır. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün Aizanoi Antik Kentinde başlattığı sistematik kazı ve araştırmalar 1970 yılından beri devam etmektedir. Müze uzmanlarının Kütahya il sınırlarında yaptığı inceleme ve araştırma çalışmalarında yüzü aşkın höyük tümülüs ve antik yerleşim saptanıp belgelenmiş yapılan kurtarma kazılarıyla kentin tarihini aydınlatacak önemli arkeolojik malzemelere rastlanmıştır. Kütahya Merkez Seyitömer Höyük’te yapılan kurtarma kazılarında Eski Tunç dönemine uzanan toplu buluntular elde edilmiş olup Kütahya Arkeoloji Müzesi’nde ayrı bir salonda sergilenmektedir. Merkez Ağızören Köyü’nde 2000 yılında yapılan kazılarda Hitit yerleşimine ait nekropol (mezarlık) alanında önemli arkeolojik malzemeler ele geçmiştir. Kütahya’da Eski Tunç Dönemi’ne uzanan toplu buluntu veren en önemli merkez 1977 yılında kömür çıkartma işlemi sırasında ulaşılan Tavşanlı Tunçbilek Boyalık ve Gevence mevkileridir. İlin yerleşim tarihine ışık tutan Eski Tunç buluntu merkezleri Seyitömer Tavşanlı - Kayı Köyü Altıntaş - Üçhöyük Domaniç - Elmalı Simav Emet ve Çavdarhisar yöreleridir. Buralarda ele geçen buluntular Bitynia dışında tüm Batı Anadolu’da rastlanan tipik Troya çanak - çömleği örneklerindendir. Gaga ağızlılar üç ayaklı kaplar depas türü maşrapalar dışında Balıkesir Bursa yöresine özgü Yortan kültürünün bezekli kaplarına rastlanması Kütahya’nın kuzeyinde bu kültürün etkin olduğunu göstermektedir.  Alıntı ile Cevapla
Alt 01 Ocak 2019, 01:34   #2
Durumu
Çevrimdışı
 
MaKaY adlı kullanıcının avatarı
İsim: MUHAMMED AKAY
Standart

4. HİTİT - FRİG DÖNEMİ:
Kütahya yöresi Hititler Dönemi'nde Assuva'nın doğusunda Hitit Devlet sınırlarının da batısında yer almaktadır. Antik Çağ bölümlenmesine göre ise ilin doğu yarısındaki toprakları Frigya batısı da Mysia bölgesindedir.
O dönemde Hititlerin siyasal etkisi dışında kalan Batı Anadolu'daki pek çok kent konfederasyonlar şeklinde örgütlenmiştir. Kuzeybatı Anadolu'daki As-suva Konfederasyonu bunlardan biridir ve Kütah*ya'nın batısında kalan topraklar bu konfederasyona bağlıdır. İlin kuzey kısımları ise zengin gümüş yatak*ları ve buna bağlı gelişmiş ticaret yolları dolayısıyla Hititlerin sürekli ilgi ve etki alanında kalmakta bu yüz*den sıkça saldırılara uğramaktadır
Hitit İmparatorluk döneminin sonuna doğru doğuda Assuva yöresindeki bakır yataklarının Asurlar'a kaptırılması Hitit*ler'in Kütahya'ya ilgisinin artmasına ne*den olmuştur. Bu sırada Assuva'nın ba*şında Sum Dlama Hititler'in başında IV. Tuthaliya bulunmaktadır. (M.Ö. 1256-1220).
Assuva'ya saldıran Hititler'in ülkeyi yakıp yıktıklarını Assuva kralı ve oğlu Kukkulis'i tutsak alıp Hattuşaş'a götür*düklerini IV. Tuthaliya yıllıklarından öğre*niyoruz.
M.Ö. 1200'lerde Trakya'dan Anado*lu'ya büyük dalgalar halinde geçen Frig-ler bölgede Hitit egemenliğine son verip doğuda Kızılırmak güneybatıda Burdur Gölü'ne kadar uzanan geniş bir alanı yurt tutmuşlardır.
Bursa Balıkesir yörelerine gelen yeni oymakların eskilerini daha doğuya sürmeleri sonucunda Kütahya'nın batı kesimleri Mysia bölgesinde yer almıştır.

Yine Frigler'in bir kolu olan Bitin ve Tinler'in Kütahya'nın kuzeyine Bilecik-Sakarya bölgesine yerleştikleri görülmektedir. Frigler'in asıl kalabalık oymaklarının ise Afyon Eskişehir Kütahya üçgenin*deki bölgeye yerleşmesi sonucunda Kütahya'nın doğusu Epiktetos Frigyası adını almıştır. Kütahya'nın güneyine Temnos (Şaphane) ve Dindimos (Murat) Dağı'na kadar yayılan Frigler yerli Hititler'le karışıp kaynaştıkça güçlenmiş kültür alanlarını genişleterek doğuda Fırat'a batıda Ege Denizi'ne kadar dayan*malarına rağmen Lidyalılar üzerinde sürekli bir ege*menlik kuramamışlardır.
Frig Yerleşimi-Söğüt Köyü
M.Ö. VIII. yüzyılda devlet olarak örgütlenen Frigler'in barışçı bir toplum olarak geliştiği tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları kaya mezarları tapınım alanları ilekendilerine özgü bir mimari getirdikleri maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri yeni müzik aletleri ürettikleri görülmektedir. Antik kay*naklar ünlü masalcı Ezop'un doğum yeri olarak Kütahya'yı göstermektedir.
M.Ö. 676'da Kafkasya üzerinden Anadolu'ya giren Kimmerler'in Frigya Kralı III. Midas'ı yenerek Kütahya ve çevresini ele geçirdiği daha sonra M.Ö. 607'de Lidya kralı Alyattes'in Kimmer egemenilğine son verdiği gözlenmektedir. Lidyalılar döneminde Efes'ten başlayıp başkent Şart Uşak ve Kütahya'dan geçerek Adalar Denizi ve Kızılırmak'ın doğu yakasını birbirine bağlayan Kral Yolu bu dönemde yapılmıştır.
Doğuda gelişerek Anadolu'yu Marmara'ya kadar istila eden Persler'in ünlü kralı II. Kyros M.Ö. 546'da Lidyalıları tarihten silmiş Kütahya'yı Frig Satraplığı'nın merkezi yaptığı Dinar'a bağlamıştır. Pers yönetiminin zayıflamasıyla M.Ö. 334'te Biga Çayı civarındaki savaşı kazanan Makedonyalı İskender bölgede üstünlük kurmuştur. İskender'in M.Ö. 324'te ölümüyle Kütahya ve çevresi komutan*larından Antigonas'a geçmiştir. Bölgede M.Ö. III. yüzyılın başlarında yaşanan karışıklıklardan sonra
Bergama Krallığının üstünlük sağladığı ve M.Ö. 133 tarihinde Kütahya'nın Roma'nın Asya Eyaleti sınırlarına dahil edildiği görülmektedir.

5. ROMA VE BİZANS DÖNEMİ
Kütahya Roma egemenliğine girdiği sırada böl*gede küçük şehir devletleri vardır. Kütahya'da Koti-aeion Gediz'de Cadı Simav'da Synaus Emet'te Ti-beriopolis Simav Boğazköy'de Ancyra Altıntaş'ta Soa ve Çavdarhisar'da Aizanoi Antik yerleşim mer*kezleri bulunmaktadır. Bu şehir devletlerini Claudius unvanlı valiler yönetmiş toplanan verginin bir bölü*münü merkeze gönderip kalanını kentin imarına har*camışlardır. O dönemin en büyük şehri olan 120 bin nüfuslu Aizanoi'nin Zeus Tapınağı İmparator Hadrian MS. (117-138) döneminde toplanan arazi vergileriyle yaptırılmıştır. Bu bölgede (302) tarihinde yapıldığı saptanan bir borsa binası vardır. Duvarları üzerinde Latince fiyat listeleri bulunmaktadır. Bu lis*teler fiyat artışlarını önlemek için konulmuştur.

M.S.395'te Roma İmparatorluğu'nin ikiye ayrıl*masıyla Kütahya Doğu Roma İmparatorluğu (Bi*zanslında kalmıştır. Bu dönemde önemli bir pisko*posluk merkezi olan Kütahya hızla gelişmiş çevresi*ne yapılan kalelerle korunaklı bir kent haline getiril*miştir. Zeus Tapınağı kiliseye çevrilmiş il ve çevre*sinde çok sayıda kilise inşa edilmiştir.

6. SELÇUKLULAR DÖNEMİ :
1071 'de Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'a yenilen Bizans İmparatoru Romanos Diogenes salıverildikten sonra Bizanslılar tarafından Kütahya Kalesi'ne getiril*miş ve gözlerine mil çekilerek cezalandırılmıştır.
Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1075'te İznik'i aldıktan sonra Kütah*ya ve yöresine akınlar düzenlemiş 1078'de şehri ele geçirmiştir.
II. Yakup Çelebi İmaret Külliyesi
1097'de Haçlıların saldırısıyla Bizans'ın eline ge*çen Kütahya 1182'de Selçuklular tarafından geri alın*mıştır. 1186'da II. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırınca Kütahya Gıyaseddin Keyhüsrev'e düş*müş çıkan karışıklıklar ve kardeş kavgaları sırasında 1196'da Kütahya tekrar Bizanslıların eline geçmiş 1233'de Alaeddin Keykubad zamanında Anadolu Selçuklularına yeniden kazandırılmıştır
Kütahya'daki Hıdırlık Mescidi Yoncalı Hamamı ve Camisi Balıklı Camii ve Medresesi Selçuklu döne*mi eserlerindendir.

7. BEYLİKLER DÖNEMİ
I. Alaaddin Keykubad döneminde 1230'da Ana*dolu'ya gelen Germiyanoğlu Aşireti Malatya yöresi*ne yerleştirilmiş olup 1240'ta Baba İshak ayaklanma*sında Selçuklulara yardım etmişlerdir. 1243 Kösedağ bozgunundan sonra artan Moğol baskısı karşısında Germiyanoğulları 1260'ta göç ederek Kütahya yöre*sine yerleşmiştir.
Ulu Camii
1277'de Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılma*sıyla Kütahya ve yöresi Germiyanoğullarfnın payına düşmüş hızla gelişen Germiyanoğlu Beyliği Batı Anadolu'nun en güçlü beyliği olmuştur. İlk beylerinin Alişir olduğu bilinmektedir. Alişiroğlu I. Yakup 1300'de bağımsızlığını ilan ederek Kütahya'yı baş*kent yapmıştır. 1340'ta yerine geçen oğlu Mehmet Bey döneminde gelişimini sürdüren Germiyanoğlu Devleti'nin başında 1361'de Süleyman Şah görün*mektedir. Bu dönemde Osmanlı Sultanı I. Murad'ın
Vacidiye Medresesi
oğlu Bayezid'e kızını veren Süleyman Şah Kütahya Simav Emet ve Tavşanlı'yı kızı Devlet Hatun'un çeyi*zi olarak Osmanlılar'a vermiştir. (1381) Yıldırım Baye-zid 1389'a kadar Kütahya'da valilik yapmıştır. Süley*man Şah Kula'ya çekildikten sonra 1387'de ölmüş yerine oğlu II. Yakup Bey geçmiştir. Germiyanoğulla*rı Beyliği II. Yakup'un vasiyeti üzerine 1429'da Os*manlılara katılmıştır.
Kütahya'daki Germiyanoğlu eserleri arasında bu*gün Çini Müzesi olan II. Yakup İmaret Külliyesi şimdi Arkeoloji Müzes olan Umur-Bin Savcı Medresesi ile İshak Fakih Camii ve Medresesi sayılabilir. Germiyan oğulları döneminde Yıldırım Bayezid'in Kütahya Valili*ği sırasında yapımına başlanan Ulu Camii XV. Yüzyıl*da Musa Çelebi döneminde tamamlanmıştır.

8. OSMANLILAR DONEMİ :
1429'da Germiyanoğlu II. Yakup'un vasiyeti ile Osmanlılara geçen Kütahya bu dönemde bir sancak merkezidir. 1451'de Anadolu Beylerbeyliği'nin mer*kezi olan Kütahya'da Kanuni'nin oğulları Şehzade Bayezid (1542-1558) ve (Sultan II.) Selim (1558-1566) valilik yapmışlardır.
1511'de Safavilerin Anadolu'da yaptıkları bölü*cülük sonucunda çıkan Şahkulu ayaklanması Kütah*ya'ya kadar yayılmıştır. 1833'te Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Kütah*ya'yı işgali ve aynı yıl imzalanan Kütahya Antlaşması ile şehri terk etmesi dönemin kayda değer olaylarıdır. Kütahya Osmanlı mimarisinin güzel örnekleriyle do*natılmış çeşmeprü cami medrese han ve ha*mamlarla imar edilmiştir. Selçuklulardan bu yana de*vam eden çini sanatı bu dönemde en parlak devrini yaşamıştır. Dünya tarihinin devlet gözetiminde yapı*lan ilk toplu iş sözleşmesi Fincancılar Esnafı An*laşması adıyla 13 Temmuz 1766 tarihinde Kütah*ya'da imzalanmıştır.
1849'da Osmanlı Devleti'ne sığınan Macar ba*ğımsızlık hareketinin önderi Lajos Kossuth ve bera*berindeki 56 mülteci 1850-1851 yıllarında Kütah*ya'da konuk edilmiştir. Lajos Kossuth'un Kütahya'da kaldığı ev 1982 yılında müze haline getirilmiştir.
1867'de Hüdavendigar Vilayetine bağlı bir san*cak merkezi olan Kütahya 8 Ekim 1923'te vilayet ol*muştur.

9. MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYET DÖNEMİ:
Kütahya'nın Milli Mücadele tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Cumhuriyetimizin kurulması için verilen bağımsızlık mücadelesinin en önemli saf*hası ilimiz sınırları içerisinde yaşanmıştır.
I. Dünya Savaşı sonunda itilaf devletleri Mond*ros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak Ana*dolu'yu işgale başladılar. İşgaller karşısında milleti ve memleketi savaşa sürükleyenler kendi hayatlarının endişesine düşerek gerekli tedbirleri almamışlar*dı.Ordunun elinden cephanesi alınmış itilaf devletle*ri türlü vesilelerle yurdun çeşitli bölgelerini işgale baş*lamışlardır. İtilaf donanması İstanbul'da; Fransızlar Adana'da; İngilizler Urfa Maraş Samsun ve Merzi*fon'da; İtalyanlar Antalya ve Güneybatı Anadolu'da bulunuyorlardı. 15 Mayıs'ta itilaf devletlerinin izni ile Yunan ordusu İzmir'e çıkmıştır. Bu durum karşısında Türk milleti tarih boyunca gösterdiği "millet olma bilin*ci" içerisinde işgallere karşı Kuva-i Milliye hareketini başlatmıştır.
Kütahya'da Milli Mücadele 20 Eylül 1919 günü başlamıştır. Binbaşı İsmail Hakkı Yüzbaşı İsmet Yüzbaşı Süleyman ve Mülazım Tahsin Beyler Kütah*ya'ya gelerek Kuva-i Milliye Teşkilatını kurmuşlardır. Teşkilatın başına Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Nüzhet Bey seçilmiştir. İsmail Hakkı Bey Komutasın*da oluşturulan 350 kişilik bir müfrezenin İngilizleri Kü*tahya'dan çekilmek zorunda bırakması Kütahya'da Milli Mücadelenin ilk başarısıdır.
Kütahya'da Milli Alayı kurmayı başaran (Prişti-neli) İsmail Hakkı Bey Batı Cephesi Komutanı Ali Fu*at (Cebesoy) Paşa tarafından Kütahya Milil Alayı Ku*mandanlığıma atanmıştır. İsmail Hakkı Bey Pozantı Kongresi'nden dönmekte olan Mustafa Kemal Paşa'ya Afyon'da bulunduğu sırada telgraf çekerek Kütahya'ya "Milli Alayı" denetlemesi için davet etmiş*tir.
6 Ağustos 1920 tarihinde Kütahya'ya gelen Mus*tafa Kemal Atatürk Milli Alayı denetlemiş ve Kütah*ya'dan ayrılırken Kütahya Mutasarrıfı Sait Bey'e ken*di el yazısıyla takdirname vermiştir.

Kütahya Milli Alayı Milli Mücadele yıllarında önemli görevler üstlenmiş işgal yıllarında büyük ya*rarlılıklar göstermiştir. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin antlaşmayı tanımadığını ilan etmesi üzeri*ne işgal hızlanmış Yunanlılar 13 Temmuz'da Altın*taş'a 14 Temmuz'da Tavşanlı'ya 17 Temmuz'da Emet Simav ve Kütahya'ya 3 Eylülde Simav'a 5 Ey*lülde Gediz'e girmişlerdir. 28 Temmuz 1921'de Kü*tahya'ya gelen Yunan Kralı Konstantin Savaş Konse*yini burada toplayıp Ankara üzerine yürüme kararı çı*kartmıştır.
Yunan Ordusunun bu ilerleyişi karşısında Türk Ordusu Sakarya'da Başkomutan Mustafa Kemal ko*mutasında dünya savaş tarihinde örneği görülmeyen bir taktikle büyük bir zafer kazanmıştır.
Sakarya'da durdurulan düşman ordusunu tama*men yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazır*lık döneminden sonra 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Büyük Taarruzu başlat*tı. Bu çarpışmalar sırasında Türk askeri tarihimizin her döneminde görülen kahramanlık ve fedakarlıkla*rına yenilerini ekledi. 57. Tümen Komutanı Albay Re*şat (Çiğiltepe) Bey'in Çiğiltepe'nin alınmasının yarım
saat gecikmesi üzerine görevini yerine getirememe*nin üzüntüsü ile kendisini vurması bu anlayışa örnek teşkil eder. Zaferden sonra buraya Albay Reşat Çiğil*tepe Anıtı yapılarak anısı ölümsüzleştirilmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk Büyük Taarruzu bizzat cephede idare ederek üstün askerlik vasıflarını gös*termiş ve her zaman askerinin yanında Türk ordusu*na büyük moral ve destek olmuştur.
30 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal'in Zafertepe'den bizzat yönettiği meydan muharebesin*de Allıören Keçiler Kızıltaş Deresi yolunun iki yanın*da Yunan birlikleri tamamen sarılmış ve imha edilmiş*lerdir. Kızıltaş Deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri ve General Trikopis General Di-yenis ve bir çok Yunan komutanı kaçmışlardır.
Başkomutan Mustafa Kemal İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa Çalköy'de yıkık bir evin avlusun*da kırık bir kağnı arabasının üzerinde durum değer*lendirmesi yaparak Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve Yunanlıları mağlup etmek için İzmir'e girmek görüşüne varmışlardır. Mustafa Kemal burada Batı Cephesindeki tüm subay ve erlere okunmak üzere bir bildiri yayınlamıştır.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları Afyonka-rahisar-Dumlupınar büyük meydan muharebesinde zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılma*yacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve seçkin ulusumuzun fedakarlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük Türk ulusu gele*ceğine güvenmekte haklıdır. Savaş alanlarındaki ba*şarı ve fedakarlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun size olan övgülerinin iletilmesine aracı*lık etme görevinin arkasını bırakmayacak sürekli ola*rak yerine getireceğim. Ödüllendirme için Başku*mandanlığa öneride bulunulmasını Cephe kuman*danlığına büyürdüm: Bütün arkadaşlarımın Anado-
lu'da daha başka meydan muharebeleri de verilece*ğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herke*sin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kulla*narak yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir İleri!"
Böylece Kütahya 30 Ağustos Zaferi ile düşman işgalinden kurtarılmış bunu 1 Eylülde Gediz 3 Ey-lül'de Emet ve Tavşanlı'nın kurtuluşları izlemiştir.
9 Eylülde İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu Mustafa Kemal'in emrini büyük bir başarı ile yerine getirmiştir.  Alıntı ile Cevapla
Alt 01 Ocak 2019, 01:34   #3
Durumu
Çevrimdışı
 
MaKaY adlı kullanıcının avatarı
İsim: MUHAMMED AKAY
Standart

KRONOLOJİK KÜTAHYA TARİHİ

M.Ö.(1800-1200)


Hitit Dönemi

M.Ö.(1460-1200)


Assuva Konfederasyonu içinde Kütahya

M.Ö.(1200-676)


Frigler Dönemi

M.Ö.(607-546)


Lidya Dönemi

M.Ö.(546-334)


Persler Dönemi

M.Ö.(334-281)


İskender Dönemi

M.Ö.(281-133)


Bergama Dönemi

M.Ö.(133)-M.S.(395)


Roma Dönemi

M.S. 395


Bizans Dönemi’nin başlaması

M.S. 8.yy


Kütahya Kalesi’nin inşası

1078


Kütahya’nın Selçuklularca alınması

1097


Haçlıların Kütahya’yı alıp Bizanslılara bırakması

1182


Kütahya’nın yeniden Selçuklulara geçmesi

1197


Kütahya’nın Bizanslılarca geri alınması

1233


Kentin kesin olarak Selçukluların eline geçmesi ve Kütahya Kalesine ilaveler yapılması

1260


Germiyanoğlu Aşiretinin Kütahya’ya yerleşmesi

1277


Kütahya’nın Germiyanoğullarına ikta olarak verilmesi

1300


Germiyanoğlu Devleti’nin kuruluşu

1314


Umur-Bin Savcı Medresesi’nin yapılması

1381


Germiyanlı Devlet Hatun’un Yıldırım Bayezid ile evlenmesi

1381-1389


Yıldırım Bayezid’ın Kütahya Valiliği

1390


Yıldırım Bayezid’ın Germiyanoğlu Devletine son vermesi

1402


Timur’un Germiyanoğlu Devleti’ni tekrar canlandırması

1410


Yıldırım Bayezid’ın yapımını başlattığı Ulu Camii’nin tamamlanması

1411


II. Yakup İmaret Külliyesi’nin yapılması

1429


Germiyanoğlu II. Yakup’un ölümü ve vasiyetiyle topraklarının Osmanlılara geçmesi

1451


Anadolu Beylerbeyliği Merkezi’nin Kütahya’ya taşınması

1511


Şahkulu Ayaklanması

1542-1558


Şehzade Bayezid’ın Kütahya Valiliği

1558-1566


Sultan II. Selim’in Kütahya Valiliği

1766


Fincancılar Esnafı Anlaşması

1833


Mısır ordusunun Kütahya’yı işgali

1850-1851


Lajoss Kossuth’un Kütahya’da misafir edilmesi

10.09.1885


İlk telgrafın çekilmesi

1892


Demiryolunun gelmesi

1905


Kütahya eski Hükümet Konağı’nın yapılışı

20.09.1919


Kütahya Kuva-i Milliye Teşkilatının kurulması

21.07.1920


Kütahya Milli Alayı’nın Kuruluşu

06.08.1920


Atatürk’ün Kütahya’ya İlk Gelişi

03.09.1920


Simav’ın işgali

05.09.1920


Gediz’in işgali

05.01.1921


Gediz’in Çerkez Ethem’den alınması

13.07.1921


Altıntaşâ€™ın işgali

14.07.1921


Tavşanlı’nın işgali

17.07.1921


Kütahya’nın işgali

28.07.1921


Yunan Kralı Konstantin’in Kütahya’ya gelmesi

30.08.1922


Dumlupınar Meydan Muharebesi Kütahya’nın Kurtuluşu s:18.00

01.09.1922


Gediz’in Kurtuluşu

03.09.1922


Emet ve Tavşanlı’nın kurtuluşu

24.03.1923


Atatürk ve Latife Hanımın Kütahya’yı ziyaretleri

08.10.1923


Kütahya’nın il olması

30.08.1922


Atatürk’ün Dumlupınar’a gelişleri

1926


Kütahya’ya ilk elektrik verilmesi

1926


Sümerbank Kiremit Fabrikası’nın Açılması

23-24.01.1933


Atatürk’ün Kütahya’yı ziyaretleri

21.06.1934


Atatürk ve Şah Rıza Pehlevi’nin Alayunt İstasyonu’nda dinlenmeleri

24.11.1954


Kütahya Şeker Fabrikası’nın açılması

1956


Tunçbilek Termik Santralı’nın üretime başlaması

1958


SLİ Termik Santralı’nın üretime başlaması Emet Etibor İşletmeleri’nin Açılması

27.10.1961


TÜGSAŞ (Azot) Fabrikası’nın açılması

1976


Kütahya Manyezit Fabrikası’nın açılması

1981


Gümüş Fabrikası’nın açılması

1992


Dumlupınar Üniversitesi’nin kurulması.  Alıntı ile Cevapla
Alt 01 Ocak 2019, 01:34   #4
Durumu
Çevrimdışı
 
MaKaY adlı kullanıcının avatarı
İsim: MUHAMMED AKAY
Standart Kütahya tarihi videosu
  Alıntı ile Cevapla
Alt 01 Ocak 2019, 01:35   #5
Durumu
Çevrimdışı
 
MaKaY adlı kullanıcının avatarı
İsim: MUHAMMED AKAY
Standart
  Alıntı ile Cevapla
Alt 26 Ekim 2019, 22:26   #6
Durumu
Çevrimdışı
ForumaGel Çaylak
 
saydamlık adlı kullanıcının avatarı
İsim: forumagel
Standart Cevap: Kütahya Tarihi, Geçmişten Günümüze Kütahya

kütahya gerçekten güzel bir şehir sakin ve huzurlu.  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Sosyal Medya'da Paylaş!

Etiket Bulutu
geçmişten, günümüze, kütahya, tarihi

« - | - »
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkŞu Anki Saat: 22:07

 

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
Kadinyaziyor.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196